Dakarowy rachunek sumienia, czyli kary i przewinienia

Kary, które zawodnik może otrzymać w trakcie rajdu takiego jak Dakar, to temat rzeka. Przepisów jest dużo, ale nawet pobieżna lektura daje dość dokładne rozeznanie, co jest zabronione i w jakich ryzach muszą się poruszać zawodnicy. Poniższy wyciąg bazuje na regulaminie samochodowo-ciężarowym – w innych klasach szczegóły się różną, ale nie ma to większego wpływu na całościowy obraz. Poniższy wyciąg daje też wiedzę na temat tego, jakich przewinień zawodnicy dopuszczali się w przeszłości, skoro w kolejnych latach pewne czyny zostały w regulaminie zabronione pod groźbą kar.

text: Radek Potera, fot. Archiwum

Rodzaje kar:
- wniosek o sankcje do ASN
- odmowa startu
- dyskwalifikacja
- kara czasowa dodana do wyniku
- kara pieniężna (wszystkie kary pieniężne są przeznaczane na cel charytatywny)
- kara szczególna podjętą przez sędziów indywidualnie (np. przeniesienie do innej kategorii)

Kary można otrzymać za:
- niewłączony Iritrak podczas testów (kara indywidualna)
- przekroczenie prędkości na biwaku lub niebezpieczna jazda na biwaku (kara indywidualna)
- nieobecność na pierwszym briefingu (500Eur)
- trzecie naruszenie regulaminu w zakresie przekroczenia prędkości (kara indywidualna)
- wycofanie członka załogi bądź przyjęcie osoby trzeciej (spoza zgłoszonych jako załoga) na pokład pojazdu (dyskwalifikacja)
- powietrzny, wodny lub lądowy transport członka załogi przez osobę trzecią (dyskwalifikacja)
- osprzęt bezpieczeństwa (zarówno indywidualny jak i pojazdu) niezgodny z przepisami FIA (niedopuszczenie do startu)
- nieubranie któregokolwiek elementu bezpieczeństwa indywidualnego, czyli stroju (dyskwalifikacja)
- charakterystyka pojazdu niezgodna z początkową, czyli niepokrywająca się z przeglądem technicznym przed rajdem (niedopuszczenie do startu lub kara indywidualna)
- niezgodność administracyjna lub techniczna (niedopuszczenie do startu)
- brak lub uszkodzenie numeru startowego lub tablic (10% opłaty wpisowej za każdą wadę + kara dla załogi)
- brak lub uszkodzenie dwóch lub więcej numerów startowych lub tablic (20% opłaty wpisowej za każdą wadę + kara dla załogi)
- brak nazwisk zawodników i flag państw na każdej stronie pojazdu (10% opłaty wpisowej za każdą wadę)
- brak opaski na ręce (10% opłaty wpisowej za każdą wadę, kara personalna)
- odmowa opcjonalnej reklamy (17600 Eur – AUTO, 21280 Eur – TRUCK)
- brak bądź złe umieszczenie reklam (1sze wykroczenie 10% opłaty wpisowej za każdą wadę, kolejne 100% opłaty wpisowej za każdą wadę)
- wymiana silnika w pojeździe T1, T3, SxS lub OP, 2ga wymiana silnika w pojeździe T1, T3, SxS lub OP z pojazdem z innej grupy (50godzin)
- brak otworu w oknie bocznym wykorzystywanego do stemplowania karty przez sędziów (150Eur per otwór)
- brak sprawdzenia i przygotowania się do obecności w krajach, przez które wiedzie trasa rajdu (kara indywidualna do odmowy startu włącznie)
- posiadanie nieautoryzowanych zapisków lub zdjęć terenu (satelitarnych, lotniczych, etc.) w pojeździe (niedopuszczenie do startu lub dyskwalifikacja)
- nieprzestrzeganie planu podróży lub spóźnienie się na start (dyskwalifikacja)
- nieprzestrzeganie trasy przez pojazd T4.3 po serwisie udzielonym innemu pojazdowi (50godzin)
- pojazd T4.3 opóźniony na starcie (100 godzin, w warunkach recydywy dyskwalifikacja)
- obecność załóg serwisowych/pojazdów serwisowych w strefach publicznych (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- opuszczenie WPM, WPS, WPE, WPV, WPC, DZ, FZ, CP (kara czasowa wg Road Book, lub kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- wymiana GPSów pomiędzy pojazdami (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- nieautoryzowane połączenia w sprzęcie (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)

MC3 2614

- używanie punktów GPS innych niż dostarczone przez organizatora (kara indywidualna)
- posiadanie lub używanie nieautoryzowanego systemu nawigacji (kara indywidualna)
- posiadanie nieuzasadnionego okablowania (kara indywidualna)
- posiadanie zabronionego systemu (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- odblokowanie systemu GPS używając kodu „WPM” (1-3 użycie dla pierwszych 20 samochodów i 10 ciężarówek i A.S.O Elite Drivers – 30godzin, dla pozostałych 60godzin, 4te użycie – dyskwalifikacja)
- minięcie DZ lub FZ o więcej niż 90m (kara czasowa według RoadBook)
- GPS nie działa według zawodnika a GPS code nie użyty (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- transport rajdowego pojazdu, blokowanie rajdowego pojazdu uniemożliwiające wyprzedzenie (dyskwalifikacja)
- przekroczenie dozwolonej prędkości w strefach kontroli (dyskwalifikacja bądź: 1-15km/h 1 minuta za każdy impuls i 100Eur, 16-40km/h 2 minuty za każdy impuls i 200Eur, powyżej 41km/h 1szy impuls 5 minut i 300Eur, 2gi impuls 10 minut i 500Eur, 3ci impuls 15 minut i 700Eur, 4ty impuls 1 godzina i 1500Eur, recydywa 1000Eur – kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- brak płatności kar w ciągu 48 godzin (niedopuszczenie do startu)
- przekroczenie dozwolonej prędkości w sekcjach drogowych (1-20km/h 30 minut za impuls i 100Eur, 21-40km/h 1 minuta za impuls i 200Eur, ponad 41km/h 5 minut za impuls i 300Eur, więcej niż 3 wykroczenia kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- przekroczenie maksymalnej prędkości przez ciężarówki (141-145km/h 1 minuta za impuls i 100Eur, 146-160km/h 5 minut za impuls i 200Eur, ponad 160km/h 1sze przekroczenie 20 minut i 300Eur, 2gie przekroczenie 1 godzina i 1000Eur, więcej niż 3 wykroczenia dyskwalifikacja)
- Sentinel nie pracuje według uczestnika (dla pierwszych 20 samochodów i 10 ciężarówek i A.S.O Elite Drivers 1 godzina, dla pozostałych 300Eur)
- całkowita odmowa wyprzedzania (dla pierwszych 20 samochodów i 10 ciężarówek i A.S.O Elite Drivers 15 minut, dla pozostałych 300Eur)
- niestosowanie się do zaleceń/nakazów (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- niewykonanie strefy bezpieczeństwa podczas wypadku (kara indywidualna)
- załoga przyczyniła się do wypadku i są ranni (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- zachowanie lekceważące/nonszalanckie (500Eur)
- niepoprawne bądź oszukańcze działanie (przed incydentem - niedopuszczenie do startu, w trakcie incydentu kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- pozostawienie koła lub uszkodzonej opony (1000Eur za każde koło/oponę)
- pojazd przetransferowany bądź sprzedany w kraju, gdzie odbywa się rajd (wykluczenie z udziału w Dakarach)
- nierespektowanie zasad przekraczania granic (od 500Eur i/lub kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- transportowanie części zapasowych (500Eur za każdą część i/lub kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- niezastosowanie się do reguł reeksportu uszkodzonych pojazdów z danego kraju (wniosek o sankcje do ASN i 500Eur)
- niezastosowanie się do trasy i wskazówek Road Book (1sze wykroczenie 15 minut i 1000Eur, recydywa dyskwalifikacja)
- uszkodzenie ogrodzeń, szlabanów, etc. (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- nieprzestrzeganie obostrzeń w strefach specjalnych (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- nieautoryzowane użycie telefonu satelitarnego lub GSM (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- nieautoryzowane użycie jakiejkolwiek transmisji lub systemu radiowego (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- zakłócanie działania Iritracka przeciwnika (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- próba oszustwa (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- przestępstwo popełnione przez pojazd pomocniczy (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- powrót na Biwak inną trasą (dyskwalifikacja)
- niedozwolona pomoc (serwis) (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- pomoc (serwis) przez osobę nieupoważnioną (na sekcji drogowej 3 godziny, na odcinku specjalnym 6 godzin, recydywa – dyskwalifikacja)
- pomoc (serwis) na odcinku specjalnym (6 godzin, recydywa – dyskwalifikacja)
- obecność załogi serwisowej na DSS, ASS lub w sekcji drogowej (3 godziny recydywa – dyskwalifikacja)
- transport, dostarczanie, etc części zapasowych (6 godzin, recydywa – dyskwalifikacja)
- serwis poza Biwakiem lub w zamkniętym miejscu (6 godzin, recydywa – dyskwalifikacja)
- transmisja informacji (3 godziny i 500Eur)
- obecność pojazdu na trasie przed wyścigiem (dyskwalifikacja)
- nieautoryzowany serwis lotniczy (6 godzin, recydywa – dyskwalifikacja)
- obecność kierownika ekipy na odcinku specjalnym (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- transport przez kierownika ekipy części lub narzędzi samolotem (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- nierespektowanie reguł bezpieczeństwa podczas tankowania (kara indywidualna)
- nierespektowanie reguły zmiany pojazdu rajdowego na pojazd serwisowy (wniosek o sankcje do ASN)
- wymiana silnika (T1, T3, SxS lub OP – 50 godzin, inne klasy – dyskwalifikacja)
- nieautoryzowana modyfikacja karty pokładowej czasu (dyskwalifikacja)
- brak stempla lub niehonorowanie ich kolejności (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- zgubienie lub zniszczenie karty czasu (5 minut per każde zdarzenie)
- wjazd do strefy kontroli ze złego kierunku lub powtórny wjazd do strefy kontroli ze sprawdzoną już kartą czasu (1szy raz 10 minut, 2gi 1 godzina, 3ci dyskwalifikacja)
- niezastosowanie się do poleceń sędziego podczas kontroli (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- spóźnienie lub przybycie za wcześnie na punkt kontroli czasu (1 minuta za każdą minutę)
- przekroczenie maksymalnego dozwolonego czasu (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- spóźnienie na start lub odcinek specjalny (przed zamknięciem kontroli – 1 minuta za każda minute, po zamknięciu kontroli – dyskwalifikacja)
- nieprzestrzeganie artykułu 36P5.2 (dyskwalifikacja)
- przekroczenie maksymalnego czasu autoryzowanego w dniu odpoczynku (dyskwalifikacja)
- załoga nie zatrzymała się w strefie wywiadów lub była nieuprzejma (500Eur, recydywa – kara indywidualna)
- nierespektowanie norm FIA, naruszenia załącznika L (niedopuszczenie do startu, dyskwalifikacja)
- jazda w przeciwnym kierunku w strefach selektywnych (kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- pozostawanie w miejscu startowym dłużej niż 20 sekund, po tym jak sygnał do startu został wydany (2 minuty)
- falstart przed sygnałem kontrolera (min 1 minuta lub kara indywidualna z dyskwalifikacją włącznie)
- zatrzymanie się pomiędzy znakiem żółtym a stopem (15 minut)
- niezatrzymanie się przy znaku stop (1 godzina)
- odmowa startu w sekcji selektywnej w wyznaczonym czasie i pozycji (15 minut)
- wystartowanie pojazdu za pomocą pchania lub ciągnięcia/holowania (1 minuta)
- złamanie reguł Parku Zamkniętego (minimum 10 godzin, lub kara indywidua do dyskwalifikacji włącznie)
- praca przy pojeździe po czasie startu (1 minuta za każdą minutę, powyżej 30 minut – dyskwalifikacja)
- załoga zaprezentowane po czasie (niedopuszczenie do startu)
- pojazd niezgodny z przepisami bezpieczeństwa (niedopuszczenie do startu)
- złe lub brak znaków identyfikujących (dyskwalifikacja)
- spóźnienie na sprawdzenia administracyjne za każdą minutę (w pierwszej godzinie 50 Eur, w każdej kolejnej 100Eur)
- spóźnienie na badania kontrolne (do 30 minut 15Eur, do godziny 50Eur, kolejna godzina 500Eur)
- nieobecność na sprawdzaniu Iritrack lub Sentinel (500Eur)
- wyposażenie lub wsporniki niezainstalowane w Le Havre (odmowa boardingu)
- wyposażenie lub wsporniki niezainstalowane w Asuncion (150Eur za każdy wyposażenie)
- pojazd nie odpowiada badaniom kontrolnym (odmowa startu lub kara indywidualna)
- zaprezentowanie kopii dokumentów a nieważnych oryginałów (odmowa startu)
- opłata za protest (690Eur)
- opłata za apelację – krajowa (3300Eur)
- brak sprzętu/wyposażenia do przetrwania (do czasu skompletowania 1 minuta za każdą minutę, powyżej pół godziny dyskwalifikacja, za pierwszą powtórkę kara indywidualna, recydywa – dyskwalifikacja)
- nieubranie zatwierdzonego przez FIA wyposażenia bezpieczeństwa (dyskwalifikacja)
- brak lub niesprawność wyposażenia bezpieczeństwa podczas kontroli (odmowa startu)
- brak poinformowania o wycofaniu (wniosek do A.S.N, kara indywidualna z wyłączeniem całej załogi włącznie)
- niezastosowanie się do sygnału ostrzegawczego (bez medycznej przyczyny – dyskwalifikacja, lub kara finansowa)
- transport zawodnika przez jakikolwiek inny transport (dyskwalifikacja)

text: Radek Potera, fot. Archiwum

 AP 1Y4XVE3PD2111 news