Bałtowskie Bezdroża 2017 nie odbędą się – pechowa trzynastka

Bałtowskie Bezdroża cieszące się obecnie najwyższą frekwencją wśród polskich rajdów ekstremalnych w tym roku niestety nie odbędą się, choć wszyscy mieliśmy już zakreśloną w kalendarzu na czerwono datę 5-8 października. Powodem są prace budowlane prowadzone na drodze nr 754, która prowadzi przez Bałtów. Bez niej dojazd samochodów na zawody, jak i poruszanie się podczas rajdu byłyby bardzo utrudnione. Poniżej pełny komunikat organizatora.


13 edycja odwołana
Po raz pierwszy w historii postanowiliśmy wstrzymać organizację rajdu Bałtowskie Bezdroża z Dragon Winch. W zawiązku z tym 13. edycja zaplanowana na 5 października 2017 zostaje odwołana. Powodem naszej decyzji jest gruntowna rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754, która stanowi główny dojazd do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Jak wynika z planów przebudowy i uzgodnień z głównym wykonawcą firmą Skanska - jesienią rozpoczną się najbardziej zaawansowane prace na terenie miejscowości Bałtów. W rezultacie dojazd do bazy rajdu dla aut inne niż osobowe będzie wręcz niemożliwy. Bałtowskie Bezdroża z Dragon Winch to duże przedsięwzięcie logistyczne - bez odpowiedniej infrastruktury nie widzimy możliwości tworzenia tego wydarzenia na odpowiednim poziomie organizacyjnym. Budowa drogi ma zakończyć się 31 lipca 2018 r. Czas oraz komfort dojazdu do Bałtowa - kluczowej atrakcji turystycznej woj. świętokrzyskiego - znacząco się poprawi. O dalszych planach związanych z kontynuacją Bałtowskich Bezdroży z Dragon Winch będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wszystkim uczestnikom i partnerom dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.
Damian i Filip Lichota
główni organizatorzy rajdu