Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch 2018 - prolog

foto: Arek Kwiecień / Sigma Pro foto: Arek Kwiecień / Sigma Pro